Vrácení výrobku do 14 dnů


V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu.
V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.


Při odstoupení od kupní smlouvy prosím dodržujte následující body:
· Nejpozději 14. den po převzetí zboží odešlete prodávajícímu projev vůle o odstoupení od smlouvy. Využijte k tomu prosím tento interaktivní Formulář.
· Zboží doručte zpět na vlastní náklady (neposílejte na dobírku) na adresu:
GTL – Electra Trade
Řecká 1107
25081 Nehvizdy
tel: 323 618 990
email: logistika@gtl.cz

nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Balík prosím označte přiděleným ID reklamace, které dostanete společně s potvrzením zaevidovaného požadavku na zadanou emailovou adresu.
· Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží doporučujeme pro přepravu pojistit.
· Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny stejným způsobem, jak byly obdrženy, nebo dle dohody převodem na Váš účet a to do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen spotřebiteli vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu spotřebitel předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
· Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je spotřebitel povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.
· Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.