Zásady zpracování osobních údajů zákazníků společnosti

ELECTRA TRADE s.r.o.

1. Úvod

Jsme společnost ELECTRA TRADE s.r.o. ,IČ 26711290, se sídlem Holečkova 440/15, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.eshop.rohnson.cz

Pro prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 1. Zpracování osobních údajů
 2. Poptávka/nákup

Pokud poptáváte naše produkty, pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte či vyplníte. Jsou to nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, IP adresa, adresa bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresa, IČ, DIČ) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo.

Dále zpracováváme údaje o Vámi provedeném nákupu či o poskytnutých službách (opravy, přeprava), včetně případné komunikace, zejména týká-li se reklamace, vrácení zboží či uplatňování Vašich práv.

Z jakého důvodu?

Tyto informace využíváme, abychom vás mohli kontaktovat z důvodu další domluvy ohledně zboží. Také pro potřeby dalšího plnění vyplývajícího z reklamačního řízení či pro případy, kdy dochází k vrácení zboží.

Osobní informace zpracováváme také za účelem marketingových akcí, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. Dále při registraci zákazníka v rámci internetových stránek www.eshop.rohnson.cz. Registrovaným zákazníkům mohou být poskytovány různé výhody, informujeme je o akcích, novinkách aj.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) až f) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté osobní údaje v datových souborech vymažeme a v listinné podobě skartujeme.

Základní lhůty pro zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje uchováme, pokud dojde ke splnění veškerých závazků z vaší strany po dobu 3 let od poslední uzavřené kupní smlouvy, v případech poskytnuté záruky delší než 2 roky budeme data uchovávat po dobu odůvodnitelnou a nezbytně nutnou.

V případě faktur a jiných daňových dokladů jsme povinni archivovat faktury a jiné daňové doklady 10 let, rovněž kupní smlouvy, na jejichž základě byly faktury vystaveny.

V případě zákazníků, kteří mají vůči nám dluh, si ponecháme osobní údaje související s dluhem po celou dobu vymáhání dluhu.

2. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste se přihlásili k odběru, použijeme vaši e-mailovou adresu k rozesílání novinek ve frekvenci 1x měsíčně.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

2 roky od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím newsletteru nebo nás kontaktujte na e-mailu: eshop@rohnson.cz

 • Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto s námi a pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Softmedia s.r.o. IČ: 09506977,Sídlo: Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, Spol. je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 46387
 • společnosti podílející se na expedici zboží:

GTL, spol. s r.o., Sídlo: Řecká 1107, 250 81 Nehvizdy, IČ: 48534668

DPD CZ s.r.o. Sídlo Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČ 61329266

 • poskytovatel e-mailingové služby Seonet Multimedia, s.r.o., Na Rybníčku 521/56, 746 01 Opava, IČ 27522041
 • účetní společnost VGD, s.r.o., Bělehradská 314/18. Praha 4 – Nusle, IČ 25626311
 • Mateřská společnost Vassilias se sídlem Keletseki 8, Atény, 111 45, DIČ EL094223674

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

3. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace,

 • jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat omezení zpracování,
 • můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů,
 • v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost,
 • proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pro výkon práv uvedených v předchozím odstavci nás můžete písemně kontaktovat na adrese:

ELECTRA TRADE, s.r.o., Holečkova 15, 150 00 Praha 5 – Smíchov nebo na e-mailové adrese: eshop@rohnson.cz

Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění práv, budeme reagovat do 30 dnů ode dne obdržení žádosti. V případě nutnosti máme oprávnění prodloužit lhůtu nejdéle o 2 měsíce. O tomto vás však budeme neprodleně informovat.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 11. 2021